Skanska lägger i ordning slänter och vägar

Samtidigt som sjunde husstommen reses så kommer Skanska in och snyggar till områdets västra sida.

Även Östra delen av området har nu fått nivåerna tillfixade och man kan tydligt se tomternas former i marken. Skanska har lagt ned det sista av avloppet i den nya vägsträckningen som sedan kommer ansluta till Äppelbyvägen 13-20.

Nu finns äntligen Äppelbyns fyra kulörer representerade på området och ännu en inflyttning sker i denna månad.