Sjätte Stommresningen

Plötsligt går det fort! Hus efter hus växer fram och nu i och med hus nummer sex så har vi alla färger representerade på området.

Husens färger är särskilt utvalda av Jonas Bohlin och inskrivna i detaljplanen. Färgtypen är slamfärg och nyanserna anpassade till Äppelbyns vackra omgivande natur. De fyra färgerna är Rödockra, gulmylla, blågrå och oxidgrön. Gemensamma byggnader kommer målas i kulören Grön umbra, en jordnära färg som inte förhäver sig mot övriga nyanser.
De inflyttade husen har nu börjat få sin avenbokshäckar planterade runt sina runda tomter. Häckarna är en del av samfällighetens trädgård och kommer skötas gemensamt av samfälligheten.