Sista dagen för samråds frågor

Idag är det sista dagen för samrådsfrågor. Efter idag börjar arbetet med att gå igenom de synpunkter som kommit fram under samrådstiden 26/4 -11/5. En fråga som kommit upp är om de slängts/grävts ner saker under 70 talet och 80 talet. Vi har beställt en markundersökning av BGM teknik och miljö. Det finns inget som tyder på att det skulle vara något giftigt i marken men det får utredningen visa som är i början av Juni.