Läs Jonas Bohlins underbara beskrivning av Knistad Äppelby

Gårdagens kvällsregn och morgondaggen skimrar över fälten...........

Knistad Äppelby
Daggen skimrar över fälten.
Landskapet är täckt med en tunn ljus hinna, liksom ett transparent
lakan, så långt ögon kan nå. Ljudet från en traktor blandas med fågelsång.
Morgonen vandrar på stenbelagda stigar genom Knistad Äppelby.
Cirkelformade häckplanteringar av bok, en vintergata av äppelträd och hus
med verandor, burspråk och plank. Kaprifoler, klematis, hortensior, rosor
och syrener slingrar sig på hus, och i sinnen. Husens slamfärgsmålade
trä-fasader vrider sig mellan olika väderstreck. Rörelse och vila är i balans.
En port står öppen. En kvinna och en man bär ut bord och bänkar. En flicka cyklar med ridhjälm på huvudet, en pojke skjuter en skottkärra. Tiden har öppnat sitt fönster på glänt.

Knistad herrgård är belägen på en holme i det vidsträckta kulturlandskapet.
Herrgården har anor från 1300-talet. I mitten av 1600-talet inrättades Knistad till säteri och under andra halvan av 1700-talet uppfördes byggnaderna som fortfarande skänker platsen sin karaktär och aura.
Idag är Knistad herrgård en ensemble, med människor, byggnader, odlingar och aktiviteter; såsom matlagning, golf, skidor, tennis, ridning, skytte, konferenser och konstgalleri. Knistad herrgård erbjuder service och inspiration för människor i alla åldrar och med olika intressen under fyra årstider.
Knistad Äppelby ligger söder om herrgården i en svag sluttning mot sydöst.
Platsen erbjuder en svindlande utsikt över kulturlandskapet. Byns karaktär präglas av tät bebyggelse, cirkelformade häckplanteringar och hundratals
äppelträd. Alla tomter gränsar mot en samfällighet. Inom Äppelbyn finns även
garageplatser, gemensamma byggnader, lekplatser och gångstigar. De boende
har tillgång till egna odlingskvarter utanför Äppelbyn och det rika utbud av
tjänster, nöjen och aktiviteter, som herrgården erbjuder. Knistad Äppelby är ett nyskrivet kapitel i landskapets historia. Ett instrument i ensemblen
Känslan                                                                                                                                      2
En by-karaktär med huskroppar av trä, i olika skalor och kulörer. Husen är
inbäddade med parkliknande äppelträds-odlingar, som skapar identitet och
gemenskap. Husen skall föra ett samtal med platsens kultur och historia men samtidigt utformas med en nutida stämning.
Området
Inom byn finns 27 st. cirkelformade fastigheter, med en radie av 15 meter,
( π x r2) = 707 kvm. Tomterna omges av häckar med avebok.
Mellanrummen bildar en samfällighet för bl.a. äppelträds-odling och lek.
Inom området finns två grusvägar för biltransport, gång-och cykelstigar.
Garageplatser under tak, gäst-parkering och sopstation är placerad i områdets
norra del. Området är belyst med punkt-belysning utmed gångvägar.
Husen
Alla hus är uppförda i lika karaktär. Typ 1: 118 + 19 kvm, typ 2: 134 + 19 kvm,
Typ 3: 196 + 19 kvm. Husen kan anpassas såväl utvändigt som invändigt för olika
önskemål. T.ex. finns två alternativa interiörer. Huskroppar är sammanbyggda med förråd och plank, som tillsammans bildar en privat inre gård. ( se. separat hus specifikation) Husens varierande storlek och detaljutformning skapar tillsammans
en dynamisk och sammanhållen by-atmosfär.
Material
Husens fasadmaterial är stående träpanel som målas med slamfärg i olika kulörer;
röd, gul, grå, grön.
Takmaterial är grå sinusformad fibercement. Utvändiga plåt-material, t.ex. vatten-avrinning är av zinkplåt.
Trädgårdar
Till varje trädgård finns ett par gestaltningsalternativ, avseende markbeläggningar och planteringar. Området har en egen bank av planterade
träd, buskar och växter att välja mellan. Planering av trädgård påverkar mark-
arbeten i tidigt skede. Samfällighetens äppelträd sköts gemensamt med Knistad
musteri.
Parkering
Bilparkering under tak är planerad till områdets norra del. Här finns även plats för gästparkering och byggnad för källsortering. Fordon har även möjlighet att framföras till tomterna.

Gemensamma byggnader
En byggnad är avsedd för trädgårdsredskap, maskiner, stegar, sommarmöbler m.m. Den andra byggnaden är utformad som en samlingslokal med pentry och toalett.
Här finns möjlighet till enskilda och gemensamma evenemang.

Lekplatser
I Knistad äppelby finns boule-bana, lekplatser och en gemensam torgyta för allt som fantasin vill tillåta.