9/1 antar kommunstyrelsen detaljplanen för Äppelbyn.

Vi sitter just nu och jobbar igenom alla priser och inredningar m.m. Efter att kommunen antagit detaljplanen är det 4 veckor till den vinner lagakraft. Efter det så är vi äntligen i mål och kan börja med det roliga. Att skapa Äppelbyn. I Februari räknar vi med att priser m.m. kan presenteras och att man kan förboka sina tomt/hus. Det är jättekul att jobba med de sista pusselbitarna innan vi kan lansera hela äppelbyn.