Välkommen te byggda’

MITT I DEN VÄSTGÖTSKA IDYLLEN.

Kolla på nytt hus i äppelbyn

Hur vill du bo?

Daggen skimrar över fälten.

Landskapet är täckt med en tunn ljus hinna, liksom ett transparent lakan, så långt ögon kan nå. Ljudet från en traktor blandas med fågelsång. Morgonen vandrar på stenbelagda stigar genom Knistad Äppelby. Cirkelformade häckplanteringar av bok, en vintergata av äppelträd och hus med verandor, burspråk och plank. Kaprifoler, klematis, hortensior, rosor och syrener slingrar sig på hus, och i sinnen. Husens slamfärgsmålade trä-fasader vrider sig mellan olika väderstreck. Rörelse och vila är i balans. En port står öppen. En kvinna och en man bär ut bord och bänkar. En flicka cyklar med ridhjälm på huvudet, en pojke skjuter en skottkärra. Tiden har öppnat sitt fönster på glänt.

EN SNABB

Överblick

En by-karaktär med huskroppar av trä, i olika skalor och kulörer. Husen är inbäddade med parkliknande äppelträds-odlingar, som skapar identitet och gemenskap. Husen skall föra ett samtal med platsens kultur och historia men samtidigt utformas med en nutida stämning. Inom byn finns 20 st. cirkelformade fastigheter, med en radie av 15 meter, ( π x r2) = 707 kvm.

Tomterna omges av häckar med avebok. Mellanrummen bildar en samfällighet för bl.a. äppelträds-odling och lek. Inom området finns två grusvägar för biltransport, gång-och cykelstigar. Garageplatser under tak, gäst-parkering och sopstation är placerad i områdets norra del. Området är belyst med punkt-belysning utmed gångvägar.

Appelbyn_karta-03
jonas-bohlin

Jonas är just nu aktuell med utställningen Nio Episoder [dikter i rymden] på Vandalorum.

MANNEN BAKOM ÄPPELBYN

Jonas Bohlin

Tidigare verksam som professor på konstfack och mottagare av Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet. Uppmärksammad redan på 80-talet för sitt examensarbete vid Konstfack, för stolsobjektet Concrete, bestående av två betongskivor sammanhållna av ett böjt järnrör. Hans arbete har sedan dess fortsatt att utmana och utveckla relationerna mellan design och konst, funktion och estetik. Flera av Bohlins verk har blivit ikoner inom svensk möbelkonst – däribland golvhyllan Zink (1984), skåpet Slottsbacken (1987), kollektionen Liv (1997), lampan Kvist (1999) och stolen Vilda (2010). Som inredningsarkitekt har Bohlin bl.a. ritat restaurangerna Rolfs kök, Sturehof, Tranan, Riche, Taverna Brillo, Allmänna Galleriet, Stadshuskällaren och Luzette.

Detta är första bostadsområdet Jonas Bohlin ritat. Inspirationen kommer från det egna huset Ängsvillan förärat med Rödfärgspriset 2014.

Nyheter


Vi sitter just nu och jobbar igenom alla priser och inredningar m.m. Efter att kommunen antagit detaljplanen är det 4 veckor till den vinner lagakraft. Efter det så är vi äntligen i mål och kan b...

Läs mer

Idag är det sista dagen för samrådsfrågor. Efter idag börjar arbetet med att gå igenom de synpunkter som kommit fram under samrådstiden 26/4 -11/5. En fråga som kommit upp är om de slängts/g...

Läs mer

Den 26/4 var det dags för första informationsmötet om Knistad Äppelby. Innan informationsmötet bjöd kommunen in till ett Samrådsmöte. ...

Läs mer

Knistad Äppelby Daggen skimrar över fälten. Landskapet är täckt med en tunn ljus hinna, liksom ett transparent lakan, så långt ögon kan nå. Ljudet från en traktor blandas...

Läs mer